www.PsihoTest.biz

"ПСИХОТЕСТ"
и
"ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ" за ШОФЬОРИ

БЪРЗО, ЛЕСНО, ЕВТИНО

Професионална Компетентност


тел:  088 999 0101     


KAT1.jpgКурс за придобиване на професионална компетентност за превоз на пътници или товари по наредба № 41 за начално или периодично обучение се провежда при набиране на група. Необходими документи за записване на курс за професионална компетентност за превоз на пътници или товари :

• Лична карта;

• Свидетелство за управление на МПС;

• Контролен талон /или акт/

 

САНКЦИИ при липса на документ за ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ:

Чл. 176. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г.) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 месеца и с глоба от 500 до 2000 лв. водач, който управлява моторно превозно средство с опасен товар без документ за необходимата професионална компетентност за превоз на този товар.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г.) За повторно нарушение по ал. 1 наказанието е лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок до 1 година и глоба от 300 до 400 лв.

За записване 088 999 0101 или чрез формуляра:

Име: *
Презиме: *
Фамилия: *
ЕГН: *
Телефон за връзка с вас (с клиента): *
Желана дата (ден) за явяване на изследване: *
Дата на изтичане на удостоверението: *
Друго:
 

За повече подробности – обадете се на СОБСТВЕНИКА на Центъра за придобиване на ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ на тел. 088 999 0101