„Професионална компетеност“ се нарича удостоверението, което е необходимо за издаване на карта за квалификация на водача. Картата за квалификация на водача е задължителна за всички шофьори, които превозват над 7 пътници и управляват МПС от категория „С“ и нагоре (с тегло от 3,5т.и по-голямо). Удостоверението за професионална компетентост се издава след преминаване на курс за професионална компетентност и полагане на вътрешен изпит.

Ние извършваме следните услуги:

  • Професионална Компетентност за Превоз на Пътници
  • Професионална Компетентност за Превоз на Товари
  • Професионална Компетентност за Управление на мотокар/електрокар
  • Професионална Компетентност за Управление на Пътностроителна техника – фадрома, трактор, багер.
  • Професионална Компетентност за Управление на Кран